Monday, November 03, 2008

உபுண்டுகளில் தமிழ் எழுத்துருக்கள் பயன்பாட்டில் உள்ள வழுக்களும் தீர்வும்

(உபுண்டு தமிழ் குழுமத்துக்கு கா. சேது எழுதிய மடல்)

நண்பர்களே,

உபுண்டு 8.04 (ஹார்டி) வந்த பின், தமிழ் எழுத்துருக்கள் தொடர்பாக 4
வழுக்கள் இருப்பதாகச் சென்ற வாரம் எழுதியிருந்தேன்.

//இன்ட்ரெபிடிலும் ஹார்டியிலும் தமிழ் பயன்பாட்டுகளுக்கு எழுத்துருகள்
தொடர்பாக ஒரே விதமாக 4 வகை வழுக்கள். விவரமான அறிக்கை எழுத
ஆரமபித்துள்ளேன். சற்று பொறுக்கவும். தெரிந்த தீர்வுகள் எல்லாம் தற்காலிக
நடவடிக்கைகளே. சரியான தீர்வுகள் நோக்கிச் செல்ல அடுத்த கட்ட
நடுவடிக்கைகளுக்கு நாம் செல்ல வேண்டும். அது வழு அறிக்கைகளை டெபியன் /
உபுண்டு மேம்பாட்டாளர்களிடம் முன்வைத்து முற்றாக எல்லாவற்றையும்
தீர்ப்பது. //

அது எனது அக்டோபர் 28
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/2008-October/001633.html
மடலில் நான் எழுதியது. 3 மாதங்கள் முன் உபுண்டு இன்ட்ரெபிட் ஆல்பாவை
நிறுவி அதன் பின் அம்மடல் இட்ட தினம் வரையிலான எல்லா மேம்பபாடுகளையும்
இற்றைபடுத்தியிருந்த எனது வன்தட்டிலுள்ள இயங்குதளத்தில் நான்
கண்ணடிருந்தவைகள் அடிப்படையில் அவ்வாறு குறிப்பிட்டிருந்தேன்.

ஆனால் அதன் பின் அதற்கு சில வாரங்கள் முன்னரே பதிவிறக்கி வைத்திருந்த
பீட்டா இறுவட்டை முதன் முறையாக நிகழ்வட்டாக இயக்கிப்பார்க்கையில்
முதலாவதும் முக்கியதுமான வழுவான மங்கல் பிரச்சினையில் ஒரு மாற்றம்
இருப்பதைக் கண்டேன். ஆரம்பத்தில் இயல்பாக வரும் லோகித் தமிழ் தரும்
ttf-indic-fonts-core உட்பட்ட நிறுவலில் முன்னர் உபுண்டு 8.04 வில் போல
இருப்பினும் தமிழ் மொழிப்பாவணைக்கு அவசியமான மேலதிகப் பொதிகளை
இடுகையில் ttf-tamil-fonts பொதி இற்றறைப்படுத்தப்பட்ட பின் மங்குதல்
இல்லாமலும் எழுத்துகள் சிதையாமலும் முன்னனேற்றப்பட்ட தோற்றத்துக்கு
மாறுகின்றன. பின்னர் வந்த இறுதி வெளியீட்டை புதிதாக வன்தட்டில் நிறுவி
இயக்குகையிலும் அம்மாற்றம் நிரந்தரமானது என்பது தெளிவானது.

ஆனால் sans/serif/monospace எழுத்துருக்கள் பயன்பாடுகளில் தமிழ்
எழுத்துருவங்கள் மங்கலாதல் மற்றும் சீரற்றல் இல்லாவிடினும் அவற்றின் உருவ
இயல்புகள் TSCu- Paranar போலத்தான் உள்ளது. முன்னர் Hinting=Slight என்ற
தீர்விற்குப்பின் லோகித் தமிழ் இயல்பான உருவங்களின் துல்லியம் (அல்லது
வடிவழகு) இந்த TSCu- Paranar இயல்பில் இல்லை என்பது என் கருத்து.
மேலும் இம்மடலில் நான் சுட்டிக்காட்டுகின்ற ஏனைய 3 வழுக்களில்
கடைசியானதற்கு TSCu எழுத்துருக்களே காரணி என்பதும் புலனாகியுள்ளது.


வழு 2 யைப்பற்றி சில (ஏப்பிரல் - மே) வழு 1 பற்றிய மடல்களில்
குறிப்பிட்டிருந்தேன. இத் திரைக்காட்சியைப் பாருங்கள்:
http://i34.tinypic.com/2w5t5dc.jpg . ஆங்கில மொழியிடச் சூழலில்
Appearance Preferences, Font Rendering Details தேர்வுகளுக்கான
பெட்டகங்களில் எழுத்துக்கள் தெரிவது போல்லல்லாமல் தமிழ்
மொழியிடச்சூழிலில் வெற்றுக்கட்டங்களாகத் தென்படுதல். இது லோகித் தமிழ்
எழுத்துருவின் மேதாதிக்கதினால் என்பதை கணித்துள்ளேன். லோகித் தமிழ்
எழுத்துருவை அகற்றினல் இவ்வழுவும் அகல்கிறது!


வழு 3 ஆனது http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=889079 .
"படருதல்" பிரச்சினை. பயர்பாக்ஸ் 3 ஐ தமிழ் மொழியிடச்சூழிலில்
இயக்குகையில் சில வலைப்பக்கங்களில் சில இடங்களில் ஆங்கில
எழுத்துக்களுக்குப் பதிலாக தமிழ் எழுத்துக்கள் பின்னிப் பினைந்துத்
தெரிவது. காட்டாக http://i37.tinypic.com/httsg6.jpg திரைகாட்சியில்
இல் எனது வன்தட்டில் முன்னைய நிறுவலில் பீட்டா வரை மேம்படுத்திய போது,
""ibus" மடலாற்ற குழுமத்திற்கு நான் இட்ட மடலை தமிழ் மொழியிடச்சூழிலில்
FF3 இல் பார்க்கையில் அவ்வழு இருப்பதையும் ஆங்கில மொழியிடச்சூழிலில்
இல்லாதிருப்பதையும் காணலாம். (அதன் வலைத்தளப் பக்கம் :
http://groups.google.com/group/ibus-user/browse_thread/thread/1e1461e4b4cd244
). இப்போதும் இறுதி வெளியீட்டுல் பார்க்கையில் அப்பக்கத்திலும் மற்றும்
Google / Yahoo அல்லாத http://www.unicode.org/review/pr129.html
பக்கதத்திலும் இந்த "படரல்" வழு கண்டுள்ளேன். லோகித் தமிழ் எழுத்துருவை
அகற்றினல் இதுவும் அகல்கிறது


வழு 4 ஆனது TSCu எழுதுருக்களின் ஆதிக்கத்தினால் கூகிள் அஞ்சல் இடைமுகப்பு
மற்றும் பலகணியில் (task bar) இயக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் செயல்
நிரல்களைக் காட்டும் கீற்றுகளிலும், ஆஸ்கியின் மேல் (128-255) அரங்கில்
உள்ள குறியீடுகள் (- அம்புக்குறிகள், elipses) அவற்றிற்கான குறியேற்ற
இடங்களில் பொருத்தப்பட்ட தஸ்கி எழுத்துருவங்களைக் காண்பித்தல். (இதன்
திரைக்காட்சியை அடுத்த மடலில் இடுவேன்) . எல்லா TSCu எழுத்துக்களயும்
அகற்றினல் இவ்வழு ஏற்படுவதில்லை.

மேற் காட்டிய எல்லா 4 வழுக்களையும் இல்லாதாக்க வேண்டுமாயின் லோகித்
தமிழ் மற்றும் எல்லா TSCu எழுத்துருக்களையும் அகற்றுவது ஒரு தீர்வு.
ஆயினும் அவ்வாறு அகற்றி சூரியன்டாட்காம் நிறுவியிருப்பினும்
sans/serif/monospace எழுத்துருக்கள் தமிழ் எழுத்துருவங்களுக்கு
உபுண்டு-கட்சியில் போல Free fonts இல் உள்ள வடிவழகைத்தான் காட்டுகின்றன.
அதாவது ஈகார உயிர்மெய்களில் விசிறி அகன்று தோன்றும். ஆக பயனர்
sans/serif/monospace எழுத்துருக்களுக்கை முன்னிருப்பாக பயன்படுத்தும்
ஒவ்வொரு செயல் நிரல்களிலும் மாற்றாக சூரியன்டாட்காம் அல்லது வேறு ஏதாவது
வழுக்களற்ற எழுத்துருக்களை அமைக்க வேண்டியிருக்கும்.

மேலும் லோகித் தமிழ் மற்றும் TSCu எழுத்துருக்கள் எல்லாம் கட்டற்ற
மென்பொருள்களாக அளிக்கப்படுவதால் அவற்றை அகற்ற வேண்டும் என்ற நிலைப்பாடு
அவ்வளவு ஏற்கத்தக்கதல்ல. டெபியன் எட்ச், பெடோரா 9 மற்றும் மாண்டிரீவா
2009 ஆகியனவற்றில் இவற்றினால் ஏற்படாத பிரச்சினைகள் உபுண்டுவில்தான்
ஏற்பட்டு வருகிறது என்பதையும் கண்டுள்ளேன்.

எனவே வேண்டிய தீர்வு, லோகித் தமிழ் மற்றும் TSCu எழுத்துருக்களை
அகற்றாமல் sans/serif/monospace எழுத்துருக்கள் நாம் விரும்பும்
எழுத்துருவத்தில் உள்ள தமிழிற்கான எழுத்துருவங்களை அவைகளின் இயல்பாக
ஏற்றிக்கொள்ளுமாறு நாம் கட்டுப்படுத்த இயலுமை எனக் கருதுகிறேன். அது
சாத்தியம்தானா என்ற வினாவுடன் நேற்று /etc/fonts/ கீழ்ழுள்ள அடைவுகள்
மற்றும் கோப்புக்கள் பல ஆய்வு செய்து சோதனைகள் சில செய்து இயலும்
என்பதைக் கண்டறிந்தேன்.

இந்த திரைக்காட்சியைப் பாருங்கள்: http://i34.tinypic.com/25a6szo.jpg

லோகித் தமிழ் மற்றும் TSCu எழுத்துருக்களை அகற்றாமல்
sans/serif/monospace எழுத்துருக்களுக்கு சூரியன்டாட்காமை
விருப்பத்தேர்வாக்கத் (preferred) தேவையான தொடர்பை (sym link) ஆக்கி
மேலும் Hinting=Slight என்பதையும் பாவித்து அமைத்தபின் எனக்கு
பிடித்தவிதத்தில் வடிவழகுடன் இப்போது எனது உபுண்டு 8.10 உள்ளது.
மேற்காட்டிய திரைக்காட்சியில் போல.

ஆயினும் அது நான் தற்போது பயன்படுத்தும் LCD 19" திரையுடன். மேலும்
கேடீஈ மற்றும் சுபுண்டுகளில் இதுவரை சோதிக்கவில்லை. எனவே தாங்கள் யாவரும்
வெவ்வேறு பணிச்சூழல்களிலும் திரைகளிலிலும் சோதனைகளை செய்து பார்க்கத்
தேவையான படிகளை இன்றோ நாளையோ அடுத்த மடலில் ஆங்கிலத்தில் எழுதுவேன்.
போதிய நேரம் கிடைப்பின் தமிழிலும் எழுதி pdf ஆக்கி இணைப்பேன் (தமிழில்
மடல் இருப்பின் சோதனைகளின் போது வாசிக்கவியலா நிலை ஏற்படக்கூடும்
என்பதால்தான் pdf எண்ணம்).

வலைப்பதிவிற்கு பின்னர் கொணரலாம். நான் செய்யாவிடில் நண்பர்
மயூரன்அதைச்செய்து உதவி விடுவார் :>)

~சேது

0 comments: