Saturday, February 14, 2009

கியூப மக்களின் கருத்தியலுக்கு மிக அருகாமையில் கட்டற்ற மென்பொருள் இயக்கம் இருக்கிறது.

இவ்வாரம் கியூபா (கூபா) நாடு தன் க்னூ/லினக்ஸ் வழங்கலான "நோவா" வினை வெளியிட்ட செய்தி ஊடகங்களை பற்றிகொண்டுவிட்டது.
நோவா:

இது பிரபலமான ஜென்ட்டூ லினக்ஸ் இனை அடிப்படையாகக் கொண்ட வழங்கல். அதனால் மற்றைய (எடுத்துக்காட்டாக உபுண்டு) வழங்கல்கள் போன்று இருமக்கோப்புகளிலிருந்தல்லாது மூல நிரலிலிருந்து மென்பொருட்களை நிறுவிக்கொள்ளும்.


சீனா, வெனிசுவேலா, பிறேசில், ஆகிய நாடுகள் தமக்கென உத்தியோகபூர்வமாக லினக்ஸ் வழங்கல்களை இதற்கு முன்னர் உருவாக்கிக்கொண்டுள்ளன.

லத்தீன் அமெரிக்காவில் உருவாகிவரும் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு அரசுகள் க்னூ/லினக்ஸ் மீதான தங்கள் ஆதரவை தொடர்ச்சியாக வெளிப்படுத்தி வருகின்றன.

நோவா, ஹவனாவில் நடைபெற்ற "தொழிநுட்ப இறையாண்மை" மாநாட்டில் வைத்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

நோவா க்னூ/லினக்ஸ் பற்றிய சிறு விளக்கப்படம் Youtube இல் உள்ளது.சில பின்னணித் தகவல்கள்:


  • இதன் காரணமாக தொழிநுட்ப உபகரணங்களை கியூபாவுக்கு விற்றல் தடுக்கப்பட்டுள்ளது
  • கியூபா மிக அண்மைக்காலத்தில் தான் தனிப்பட்ட பாவனைக்கான கணினிகளை விற்கும் அனுமதியை வர்த்தகர்களுக்கு வழங்கியிருந்தது.

  • கியூபாவுக்கான ஒளிநார் இணையப்பாட்டை அணுக்கம் அமெரிக்காவால் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. (இது இணையத்தொடர்புக்கும், வேகத்துக்கும் இன்றியமையாதது)

மைக்ரோசொஃப்ட் மென்பொருட்கள் சட்டபூர்வமாக கியூபாவுக்கு விற்கப்படுவது அமெரிக்க அரசால் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.கியூபத் தரப்பில் இச்செய்தி தொடர்பாக வெளியிட்ட கருத்துக்கள் சில :


எல்லாம் சுதந்திரத்துக்கும் இறையாண்மைக்கும் என்ற வகையில், கியூப மக்களின் கருத்தியலுக்கு மிக அருகாமையில் கட்டற்ற மென்பொருள் இயக்கம் இருக்கிறது.


தனியுரிமை மென்பொருட்கள், ஒருவர் அறியாதபடிக்கு பின்கதவுகளையும் கெடுதியான நிரல்களையும் கொண்டிருக்கமுடியும். கட்டற்ற மென்பொருட்களில் அவ்வாறில்லை.


மைக்ரோசொஃப்டின் மென்பொருட்கள் மூடிய நிரல்களாக இருப்பதால், அந்நிரல்களில் அமெரிக்க அரசின் நலன் சார்ந்த செயற்பாடுகள் பொதியப்பட்டிருக்கக்கூடும் என்ற சந்தேகமும் வெவ்வேறு வர்த்தைகளூடு வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தொழிநுட்பத்துறையின் பன்னாட்டு இளம் சமுதாயம் கியூபா, கம்யூனிசம் தொடர்பாய் இச்செய்தி தொட்டு என்ன உரையாடிக்கொள்கிறார்கள்?

பார்க்க:

http://linux.slashdot.org/article.pl?sid=05/05/19/1213245&tid=106&tid=219
Damn, for a minute there, I thought we could use his celebrity power to start convincing people that Linux really is cool.

I can Imagine Castro doing a commercial for Linux:

"Linux. Works for computers as old as myself!" (smokes cigar)America is pretty much the only country not trading with Cuba directly. In spite of that, millions in US currency flow into Cuba every month through indirect routes, including the sizable Cuban population who fled to the US for love of freedom. Overall, Cuba has a national GDP of $33.92 billion, which gives them a far better per-capita than most other countries with similar poverty levels.

The reality simply is that Cuba is run by a corrupt and incompetant military dictator whose only prior qualification was being a spoiled rich kid and lawyer. The complete mismanagement of the economy by his everlasting regime led to scarcity, and the spoils system inherent in any communist regime has led to a disparity whereby most Cubans live in abject poverty, but the priveledged few live in opulant comfort.

Cuba is not even a good example of how a communist ought to be run, but it is an excellent example of how communist governments eventually are run.//Oh come on, cut the hypocricy.

Fulgencio Batista was a ruthless dictator, but that was all fine and dandy with the US because he was friendly with them. Not so with Cubans, which why Castro et al managed to overthrow him starting off with only 16 people.

And in Chile, Salvadore Allende was democratically elected, yet the US helped to overthrow him because he wasn't right-wing enough for them, and so that bastard Pinochet got run run roughshod over Chile for the next few decades. And that was all okay.

And in the Dominican Republic, Rafael Trujillo ("he may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch") ran a brutal dictatorship all with the help of the US. So why was he okay?

And in Nicaragua, Anastasio Somoza ran a disgraceful dictatorship all nicely sponsored by the US for decades. But once again, somehow that was okay but Sandinistas were not.

And let's not forget that good buddy of the US, Saddam Hussein, who received assloads of military equipment because it suited the interests of the US.

US history is so overrun with embarassing stuff like this it's depressing. But the worst part is that it keeps happening, and most Americans just don't seem to give a damn.//
இச்செய்தி தொடர்பான கியூபாவின் உத்தியோகபூர்வ அறிக்கையினை தேடிப்பார்த்தேன் இணையத்தில் சிக்கவில்லை.உங்களில் எவருக்காவது தேடிப்பெற முடிந்தால் தொடுப்பினை பின்னூட்டம் வழியாகத் தாருங்கள்.

3 comments:

said...

ஒவ்வொருவரும் விழித்துக்கொள்கிறார்கள். நம் நாடு மட்டும் விழிக்கக்காணோம்.

விழித்துக்கொண்டோரெல்லாம் பிழைத்துக்கொண்டார் நன்றாய் குறட்டை விட்டோரெல்லாம் கோட்டை விட்டார்..

said...

உண்மையில் அமெரிக்காவின் மைக்ரோசாஃப்ட் கூட நச்சு நிரலே

said...

i have installed ubuntu 8.10 with dual boot xp in the ubuntu i couldn't connect internet but dhcp configured automatically by ubuntu i have try to load windows values in manual mode
then also it is not working
aim hath way cable router connection
can guide mein this matter my email id textmails@gmail.com